qaynar xətt *1200
+99412 3102270
Şəxsi kabinet

AZ

RU EN

Partnyorlar

Risklərin yerləşdirilməsində Şirkətin əməkdaşlıq əlaqələri Stabil iqtisadi inkişafa baxmayaraq, Sığorta Şirkəti özünün risklər portfelinin bölüşdirilməsini yerinə yetirir. Böyük və təhlükəli risklərin yerləşdirilməsi məqsədi ilə Şirkət öz portfelinin bəzi və bir sıra elementlərini bölüşdürür. Bundan başqa praktika göstərir ki, heç bir siğorta Şirkəti özünün portfelinin, sığorta obyektlərini bir-birindən ayıra bilməz və buda sığortalanmış obyektin eyni zamanda bir neçə təhlükələrə məruz qalmasına səbəb olar ki, bunlara da aiddir: subasması (sel, leysan), çovğun, tufan, zəlzələ, yanğın. Risklərin sığortalanmasından daxil olmuş sığorta məbləğinin balanslaşdırılması üçün sığortalının maliyyə imkanlarının, sığorta əməliyyatlarının və rentabelliyinin qorunmasında, başqa sığortaçıların, təkrar sığorta institutlarının əlaqələrindən və imkanlarından Şirkət istifadə edir. Sığorta risklərinin coğrafi olaraq yerləşdirilənməsi (paylaşdırılması) və müştərilərin əmlak maraqlarını maksimum şəkildə mühafizəsinə (qorunmasına) zəmanət məqsədi ilə “Azersığorta ” Şirkəti özünü bütün risklər portfelini təkrar sığortaya ötürür. Şirkət təkrar sığortaya müxtəlif sığorta obyektlərini yerləşdirir və bir sıra dövlətlərin təkrar sığorta və broker şirkətləri ilə əlaqələr qurur. Belə ki, Böyük Britaniyanın sığorta və broker təkrar sığorta şirkətləri, ABŞ, Almaniya, İsveç, Fransa, Türkiyə, Yaponiya, Rusiya və İran bu şirkətlərdən hesab edilirlər. Bunlardan başqa “Azersığorta ” Sığorta Şirkəti “Basak sığorta”, “AON Azeri”, “AİG”, “LukOil insurance,” “MinehRe”, “AzRe”, “MBASK”, “Atəşğah”, “Paşa sığorta”,”Tokio Marine” sığorta, təkrar sığorta və broker şirkətləri ilə əlaqələrə malikdir və əməkdaşlıq edir.

© 2012-2019. Dövlət Sığorta Şirkəti